cs en

O oboru SSME

Proč obor SSME

Obor SSME je jeden z nejmladších oborů Fakulty informatiky na Masarykově Univerzitě. Jednou z největších předností je multidisciplinarita ve výuce a půlroční nebo roční stáž ve firmě – Interim Projekt. Studenti tohoto oboru jsou převážně absolventy bakalářského studijního programu s IT zaměřením. Jejich IT zázemí je bezesporu výhodou při studiu magisterského programu SSME. Musí totiž absolvovat řadu předmětů, v nichž prokazují jak logicko-analytické myšlení, tak prezentační dovednosti. Studenti dále absolvují lekce projektového managementu, ve kterých si osvojují znalosti o řízení projektu zejména podle IPMA (international project managament association).

Součástí studijního programu je také zaměření na soft skills, marketing a pochopení principů firemní vitality. Obor se snaží o pokrytí různých oblastí, neustále se vyvíjí, avšak záleží hlavně na studentovi, jak se bude dále specializovat.

Před samotným nastoupením na Interim Projekt obvykle mají naši studenti splněnu většinu předmětů a jsou již v posledním nebo předposledním semestru studia. Po stáži je obvykle čeká státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce, kterou píší v průběhu absolvování stáže. Proto doporučujeme, aby studenti zároveň psali práci tematicky příbuznou s jejich praxí.

Stáž ve Vaší firmě – Interim Projekt

Jak jsme již zmínili, mezi největší výhody oboru SSME patří povinná praxe u našich partnerských firem oboru. Naši partneři si díky této stáži mohou vybírat z řady zajímavých mladých kandidátů, jejichž potenciál je možné rozvíjet na dané pozici ještě v době studia. Mnohé firmy si tak u nás díky tomu začaly vychovávat své budoucí zaměstnance. Snažíme se o maximální rozmanitost pozic, protože věříme, že každý ze studentů má talent a dovednosti na něco jiného, a chceme, aby naši studenti našli maximální uplatnění pro své schopnosti, stejně jako partneři našli co nejvhodnější kandidáty na své pozice. Cílem oboru je vychovávat T-shaped profesionály.

Připojte se k naší síti průmyslových partnerů i Vy:

Acemcee       Honeywell   

Compass Communication       IBM     

Icontio       InQool

  Nove Logo Unis Computers

Nove Logo Avg      IBA     

Webwings      Kentico

   Inveatech

Nsmc      At&T

Y Soft       Optim Sys

Sova Net Original          Ústav výpočetní techniky MUNI
Solarwinds

Kontaktní osoba

Leonard Walletzký administrátor oboru +420 549 49 7690