cs en

Profil studenta

Snažíme se vychovávat "T-shaped" profesionály

Lidé, kteří mají hluboké znalosti ve vybrané oblasti a dokáží je zužitkovat napříč jinými disciplínami, jsou T-shaped profesionálové. iMají totiž hluboké porozumění a specializaci, zároveň se však jejich dovednosti nepohybují pouze na poli jejich zaměření, ale naopak se rozvíjí a získávají přehled i v jiných oblastech.

T-shaped profesionál

Ilustrace T-shaped profesionála a jeho kompetencí

Písmeno T je symbol profilu studenta SSME. Student dosahuje hlubokého porozumění IT a dalších vybraných oblastí (business process management, informační systémy, IT project management...) Toto porozumění je vyjádřeno vertikální osou. Student je schopný řešit problémy v těchto oblastech.

Horizontální osa znamená široký přehled v oblastech jako ekonomie, marketing, vybrané oblasti psychologie a další. To umožňuje interdisciplinární pochopení a komunikaci. Spojíme-li tyto osy, dosáhneme jedinečné synergie.

Absolventi

Spolu se zkušenosti ze svých interim projektů jsou absolventi typicky vhodní na juniorské řídící pozice, hlásí se k designu a vývoji systémů služeb, nebo vstupují do rolí, které vyžadují chytrou orientaci v problémech spolu s přehledem nejen v IT oboru.

Kontaktní osoba

Leonard Walletzký administrátor oboru +420 549 49 7690