cs en

Laboratoř servisních systémů

Vítejte na stránce Laboratoře servisních systémů. Najdete zde odkazy týkající se práce v tomto předmětu, výsledky práce studentů v rámci laboratoře a další materiály související s tímto předmětem.

V předmětu se primárně rozvíjí ERP systém Adempiere (nyní iDempiere) jako konkrétní příklad servisního systému. Důraz je kladen na rozvoj tohoto systému jako služby, tedy s minimálním důrazem na univerzálnost všech implementovaných řešení a postupů. Projekt vede Ing. Leonard Walletzký, Ph.D., s nímž se můžete dohodnout na dalších možnostech jak absolvovat předmět PV202.

ADempiere

ERP systém Adempiere je komunitní Open Source Software, šířený pod GLP licencí. Je naprogramován v jazyce Java, jako databázi používá PostgreSQL, případmě MySQL nebo Oracle. Díky své velmi dobře navržené architektuře je velmi dobrou platformou pro rozvoj Servisního Systému.

Základní odkazy o ERP Adempiere

Co je už hotovo?

V rámci studentských prací prací na Fakultě informatiky byly již vypracovány tyto úkoly:

V rámci práce v Laboratoři servisních systémů už bylo dále vypracováno:

 • Řízení daně z přidané hodnoty
 • Integrace Jasper Reports a práce s iReports

Co čeká na vyřešení (a třeba právě na vás)?

Úkoly, které ještě čekají na vyřešení (ať už jako téma bakalářské nebo diplomové práce, nebo v rámci absolvování Laboratoře):

 • Vytvoření efentivního nástroje pro správu překladů a dopracování překladů do češtiny
 • Podrobný popis tvorby workflow a návrh na řešení nejčastěji se vyskytujících situací, případně vytvoření Workflow editoru
 • Správa cestovních příkazů
 • Grafické rozhraní pro tvorbu sestav
 • Zpracování mzdové agendy a příprava na komunikaci s externími dodavateli mzdového účetnictví
 • Prohlížeč knihy účtů a závěrkové procesy, rozhraní pro daňového poradce
 • Tvorba finančních reportů a controllingových výstupů
 • Propojení ERP systému Adempiere s e-shopem (např. VirtueMarkt), případně dalšími systémy

Pokud máte zájem o práci v laboratoři a chcete se zúčastnit práce na tomto jedinečném ERP systému, je třeba:

 1. Podívat se na stránky předmětu PV202 - Laboratoř servisních systémů v ISu a zjistit, zda splňujete dané prerekvizity.
 2. Domluvit se na spolupráci s vedoucím projektu Ing. Leonardem Walletzkým, Ph.D.
 3. Zaregistrovat a zapsat předmět PV202.

Obdobně je třeba postupovat, pokud chcete o ERP Adempiere psát závěrečnou práci (bakalářskou nebo diplomovou) a v ní vyřešit buď jeden z výše uvedených úkolů, nebo můžete přijít i s vlastním nápadem.

Fotografie ze setkání se zakladatelem projektu ADempiere Redhuanem D. Oonem (známým pod přezdívkou „red1“) na Fakulte informatiky dne 23.5.2013 a diskuse o možnostech spolupráce a přechodu na IDempiere (na horní fotografii zleva Red1, Michal Žilinčar za společnosti Zitec, doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. z FI a Ing. Leonard Walletzký Ph.D. z FI. Foto Bc. Igor Krnáč) :

Red1

Red2

Základní materiály pro PV202