cs en

O oboru SSME

O oboru SSME

Příběh oboru Service Science Management Engineering začíná změnou paradigmatu, které v posledních letech nabývá na intenzitě. Vědci po celém světě již pochopili, že služby a systémy služeb jsou jádrem ekonomiky stejně jako schopnost je utvářet, spravovat a zejména poskytovat. Služby jsou klíčem k trvale přínosnému vývoji, a to nejen v oblasti ekonomiky, ale i společnosti jako takové.

Světu ICT dominují především služby. Schopnost poskytovat a vytvářet kvalitní služby na poli informačních technologií vyžaduje kromě dobrých technických znalostí řadu dalších kompetencí, např. v oblasti obchodu a komunikace. Schopnost pokrýt takové nároky vyžaduje multidisciplinární výuku. Obor SSME je jednou z odpovědí na stoupající nároky na dovednosti v oblasti ICT služeb.

Koncept budoucnosti v poskytování služeb vycítila nejen společnost IBM, ale i akademická půda. V oblasti střední Evropy je to právě Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, která nejdůsledněji uplatňuje multidisciplinární výuku ICT včetně dlouhodobé praxe u firem.

Obor SSME je díky Evropskému sociálnímu fondu neustále inovován. Kurzy jsou vylepšovány a obměňovány. Pravidelně představujeme nové lektory a zveme také odborníky ze zahraničí, již se podílejí na výuce. 

Základní údaje

Program

  • Aplikovaná informatika

Katedra

Obor

  • Služby - výzkum, řízení a inovace

Kód programu:

  • N1802

Kód oboru

  • 1802T031

Lidé a studium na SSME

Ideu oboru SSME přinesl na fakultu Ing. Jaroslav Zelený, CSc. z firmy IBM ČR. Po schválení oboru tehdejším děkanem prof. RNDr. Zlatuškou, DrSc. sehrál klíčovou roli při rozvoji SSME RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D. který vystavěl obor, zajistil realizaci startovních kurzů a jeho propagaci mezi studenty. První z nich přijal v roce 2007. V současnosti již dlouhá řada absolventů oboru úspěšně působí v různých profesích.

Magisterské studium SSME podporuje moderní koncept výuky. Vedle standardních ICT předmětů jsou kurzy zaměřeny na finance, ekonomii, management, marketing a měkké dovednosti (soft skills). Studenti tohoto oboru mají vlastní komunitu a potkávají se i při neformálních příležitostech.  Kompletní studijní katalog najdeš zde.

Další silnou stránkou oboru je půlroční až roční praxe přímo ve firměInterim Projekt, kde každý získává reálné pracovní zkušenosti. Firmu, ve které bude Interim probíhat, si můžeš vybrat sám, nebo je Ti nabídnuta odpovídající pozice od partnerských firem prostřednictvím fakulty. Vybraní studenti u nás dokonce pracují na vlastních zajímavých projektech.

Stáž, kterou student plní, je vždy ve vztahu k oboru s ohledem na jeho multidisciplinární zaměření. Absolvent oboru SSME má oproti ostatním absolventům jednu nespornou výhodu - zkušenost a praxi.

Obor spolupracuje s mnoha průmyslovými partnery a těší se atraktivitě mezi uchazeči. Z průmyslových partnerů citujeme např.:

Acemcee       Honeywell   

Compass Communication       IBM     

Icontio       InQool

  Nove Logo Unis Computers

Nove Logo Avg      IBA     

Webwings      Kentico

Flowmon Networks

Nsmc      At&T

Y Soft       Optim Sys

Solarwinds

Business Factory