cs en

Pracovní stáž

 • Hlavním účelem Interim Projektu je získat reálné pracovní zkušenosti.
 • Za úspěšně dokončený projekt získáš 16 kreditů.
 • K úspěšnému absolvovaní Interimu musíš splnit tři dílčí cíle:

1. Vyber si pozici

Najdi projekt, jehož náplň tě zaujme a souvisí s oblastí ICT. Všechny pozice musí splňovat následující dvě kritéria:

 1. Interdisciplinární komunikace (projektový management, ekonomie, finance, marketing, grafický design...)
 2. Souvislost s IT. 

Studenti na Interim projektu absolvují stáže různého zaměření od business process managementu, analýzy procesů, testování SW až po správu a vývoj webových rozhraní i aplikací, návrhy v oblasti UX, UI nebo grafického designu. Realizují také strategie pro online marketing nebo zcela vlastní projekty. To vše obvykle v režii projektového managementu.

Jak hledat projekt:

Požadované dokumenty

2. Absolvuj úspěšně stáž

Vybrat si můžeš ze dvou variant. Obě varianty počítají s dnem volna k studiu a práci na technické zprávě. Je ale možné dohodnout se na delší pracovní době:

 • 4 dni v týdnu (Rychlá varianta) - vhodné pro intenzivní projekty trvající cca jeden semestr až půl roku 
 • 2 dni v týdnu (Pomalá varianta) - vhodné pro projekty náročné více na dobu trvání spíš než na intenzitu; délka dva semestry

Poznámka: Nastanou-li jakékoliv problémy s tvým Interim Projektem a hrozilo by nesplnění požadavků, bezprostředně kontaktuj naši SSME administrátorku!

Jak zvládnout průběh Interimu:

 • Vyhodnocuj svou práci koncem každého týdne, naučíš se tak více a psaní technické zprávy bude pro tebe v závěru mnohem snazší.
 • V případě pomalé varianty nezapomeň na registraci PA186 k začátku druhého semestru.
 • Zapiš si předmět PV236 Time Management and Effectiveness speciálně určen na řešení pracovních problémů.

Kontakt

3. Poděl se o své zkušenosti

Interim Projekt končí sepsáním tvé technické zprávy a následně formulací všech zkušeností do prezentace svým spolužákům a koordinátorovi oboru. Prezentace se uskutečňuje obyčejně ve zkouškovém období a přesné datum bývá oznámeno v informačním systému Masarykovy Univerzity. Nejlepší prezentace budou vybrány pro reprezentativní představení oboru na dni otevřených dveří - SSME Open Day.

Technická zpráva:

 • Student v této zprávě detailně informuje o průběhu své praxe. Popisuje dílčí cíle a přinosy, náplň praxe a výstupy. Informuje také o tom, jakým způsobem byl jeho Interim Projekt organizován, financován a jakou sehrál roli.

Požadované dokumenty

Zkušenost z Interim Projektu by měla být reflektována ve tvé diplomové práci. Můžeš se o ní také podělit ve studentské SSME Knowledge Base.