cs en

Studium

Oblasti studia

Student SSME byl veden k hlubokému porozumění IT např. díky těmto předmětům:

 • Efektivní využívaní databázových systémů,
 • Datové a doménové modelování,
 • Projektový management,
 • Bezpečnost informačních technologií,
 • Řízení implementace IS...

Široký přehled a pochopení mnohých oborů je zabezpečen předměty jako:

 • Úvod do marketingu služeb,
 • Řízení podle kompetencí,
 • Komunikace a měkké dovednosti....

Přehled oblastí studia pokrytých SSME

Přehled studijních oblastí pokrytých SSME

Jak na studijní plán

 • Pro úspěšné absolvování magisterského studia je zapotřebí nasbírat minimálně 120 kreditů.
 • Pro úspěšný průchod každým semestrem musíš mít minimálně 20 kreditů.

Podrobný seznam předmětů a doporučený studijní plán je k dispozici na oficiálních stránkách FI MU. Vedle seznamu základních povinných předmětů je k dispozici široký výběr i povinně volitelných. Je čistě na tobě, které si vybereš, ale mělo by to být s ohledem na budoucí státnicové okruhy. Poradit se můžeš i se svými spolužáky ve skupině na Facebooku.

Studenti SSME mají obvykle v posledním semestru studia předměty hotové a mohou se tak naplno věnovat stáži – Interim projektu a diplomové práci. Poté už zbývá udělat státní zkoušku.

Diplomová práce

Diplomová práce by měla reflektovat tvůj Interim Projekt nebo alespoň zkušenosti v něm nabyté. Za práci je nutné získat 20 kreditů. Při registraci předmětu SDIPR Diplomová práce si můžeš vybrat počet kreditů k zápisu v každém semestru. Práci si tak lze rozložit na více semestrů, nebo ji celou absolvovat v jednom.

Vybrané požadavky k práci:

 • minimálně 40 normostran (každá 1800 znaků)
 • práce obsahuje podepsanou kopii zadání
 • uložení do Informačního Systému

Kompletní požadavky nalezneš na webu fakulty - více k diplomové práci.

Tipy - Diplomová práce

 • Většina vedoucích neupřednostňuje jednosemestrální práci.
 • Můžeš navrhnout vlastní téma, avšak vedoucího si musíš mezi profesory vyhledat sám. Udělej to s dostatečným předstihem!
 • Práci je možné psát ve spolupráci s našimi průmyslovými partnery.

Státní závěrečná zkouška

 • společně s obhajobou práce, obě s jednou komisí 
 • 2 nebo 3 otázky, zkoušení bez přípravy
 • otázky a jejich aktuální znění najdete zde
 • časové podmínky:
  • 30 minut k obhajobě (12 až 15 minut k prezentaci, následně diskuze)
  • 30 minut ke zkoušení

Tip - Státní zkouška

Vyzkoušej SSME Knowledge Base, nalezneš tam know-how ke státnicím a mnoho jiných užitečných poznatků.